Välkommen till LO-TCO Rättsskydd AB

Fackets juridiska byrå
Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 70.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kr efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Om du behöver hjälp av oss ska du klicka på Rättshjälp uppe i menyn. Läs mer om oss här

Vi söker nya medarbetare

Förbundsjurist till arbetsrättsenheten

Förbundsjurist till försäkringsrättsenheten

Vår årsredovisning för 2016

Ladda ner i pdf-format

Vad gäller vid övervakning och kontroll på arbetsplatsen?

Ladda ner i pdf-format 

36 beslut som har förändrat Sverige

Ladda ner i pdf-format

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada!

Ladda ner som pdf-format

Ordning och reda i arbetslivet
En handbok om dina rättigheter.

Ladda ner den i pdf-format

Meny