Arbetsrätt

Möjlig kränkning av utländska arbetstagares rättigheter enligt EU-rätten gav inte rätt till skadestånd för Byggnads

Idag kom Arbetsdomstolens avgörande i målet där Byggnads hade krävt skadestånd för kollektivavtalsbrott av byggföretaget ICDS Constructors Limited. ICDS bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bl.a. NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de…

Meny