LO-TCO Rättsskydd AB söker förbundsjurist till arbetsrättsenheten – tjänsten är nu tillsatt

LO-TCO Rättsskydd AB är fackföreningsrörelsens juridiska byrå. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att som ombud företräda enskilda fack-föreningsmedlemmar som har beviljats rättshjälp av sina förbund. Vi är uppdelade på en arbetsrättsenhet och en försäkringsrättsenhet. Juristerna på arbetsrättsenheten är specialiserade på arbetsrätt…

Meny