Länkar

Känner du till någon sida som du tycker passar här?

Fackföreningar

Landsorganisationen i Sverige – LO 
Tjänstemännens Centralorganisation – TCO 
Sveriges Akademikers Centralorganisation – Saco

LO-förbund
Fastighetsanställdas Förbund
GS
Handelsanställdas förbund
Hotell och Restaurang Facket
Seko Service- och kommunikationsfacket
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
IF Metall
Svenska Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet
TCO-förbund
Fackförbundet ST
Finansförbundet
FTF
Försvarsförbundet
Journalistförbundet
Lärarförbundet
Polisförbundet
Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet SLF
Vision
Sveriges yrkesmusikerförbund Symf
Teaterförbundet
Tull-Kust
Unionen
Vårdförbundet
SACO-förbund
Sveriges Arkitekter
Civilekonomerna
DIK-förbundet
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges ingenjörer
JUSEK
Fysioterapeuterna
Lärarnas Riksförbund
SRAT
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Naturvetareförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Universitetslärarförbund, SULF
Sveriges Veterinärförbund
Kyrkans akademikerförbund

Övriga förbund
Ledarna
Sjöbefälsföreningen

 

Myndigheter mm

Arbetsförmedlingen
Riksdagen
SCB – Statistiska Cenralbyrån
Diskrimineringsombudsmannen
Medlingsinstitutet
Regeringen
Internationella organ

ILO International Labour Organistation – Innehåller gällande ILO-konventioner, praxis om föreningsrätt mm
Brysselkontoret
Europaportalen
Apply Human Rights/Mänskliga rättigheter

Övriga politiskt användbara länkar, tidningar mm

Aftonbladet
ARBARK – Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Dagens arbete
Fackliga Rättigheter – Unionen to Union

Juridiska länkar, arbetsmiljö mm

Notisum – Gratis tillgång till lagstiftning, lättsökt
Arbetsmiljöregler
Eurolex – EG-fördrag, EG-rättsfall etc
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter

Meny